User name:   Password:  
  [Register]   [Lost your password?
 
> 1 <

Author Message

Online status Mahlex


Drake

Posts 2907
Location: Göteborg

#6916   2017-06-15 23:06 GMT1 hour      
Samtal med Calle. Enkelt uttryckt är vapens stoppverkan i högsta grad relaterad till målets grad av panik. Det är inte troligt att vi låter de här skisserna influera Umu-projektet, men det har relevans för realism.

1) Hur simulera epinefrin?
* Högre utslagningströskel, enligt nedan.
* Sämre på att slåss, framför allt på att skjuta. Alltså inte självklart önskvärt!

2) Hur simulera sekundblödning? (ganska viktigt fenomen)
Det enklaste vore att dela upp blödningsmarkörerna i två grupper. Skada skulle alltså behöva styckas upp i 6 kategorier:
a) Ingen effekt av skadan. Ingen blödning, ingenting. Det här tålde du.
b) Tim-blödning om vapnet var Dödligt (dödlighet, eller Skarp som heter i Umu, kan för övrigt markeras med blobb vid skadevärdet, om man vill slippa utskrivna Tillägg). Ingen effekt i striden.
c) Ur spel. Får gömma sig, vackla eller krypa. Med adrenalinpåslag även springa och/eller fortsätta påbörjat anfall.
d) Sekund-blödning om vapnet var Dödligt: efter varje utförd handling som inte är "håll emot blödning" stryker du din lägsta tomma skada.
e) Nere, objektivt och oberoende av adrenalin eller PCP. Kroppen fungerar inte, och uppnår man det här med Dödliga vapen har man alltid att göra med en sekund-blödning, om vi inte ska börja botanisera i jämna och udda tal?
f) Död. Dekapitering, klyvning på mitten, hjärnan på väggen bakom etc. Eller en till synes oskyldig skråma på halsen som fortsätter upp genom förlängda märgen.

Säg att Tålighet är c. Tål-2 till Tål = Tim-blödning, som tidigare. Tål+2 för sekundblödning, +4 för Nere och +6 för splatt. Det här lämnar utrymme för att låta icke-dödliga vapen blöda, exempelvis timblödning där ett dödligt vapen skulle ha gett sekundblödning, om man så vill. Månne ett önskvärt sätt att illustrera inre blödningar.

Rent praktiskt drar man ett streck ovanför bubblorna som motsvarar Tålighet-2 till Tålighet. Till vänster om det strecket är a, inom det är b och till höger om det är c.

Man drar också ett streck över Tålighet+2 och +3. Inom detta är sekundblödning (d) för Dödliga vapen, och över det är man dessutom Nere (e).

Mellan Tåliget+6 och +7 drar man ett vertikalt streck. Allt bortom detta dör man av.

> 1 <