User name:   Password:  
  [Register]   [Lost your password?
 
> 1 <

Author Message

Online status Mahlex


Drake

Posts 2907
Location: Göteborg

#6917   2017-07-10 22:20 GMT1 hour      
Det räcker med en poängs bakgrunder. Då får man bära runt på verktyg som hör till detta om man så vill. Bättra på sin status är heller inte riktigt relevant.

Tålighet markeras med liten och stor vinkel över bubblorna. Småbubblor behövs inte och man behöver inte markera några streck under bubblorna. Blödning är boolsk: träff under någon av vinklarna betyder att någon måste lyckas med Medicin inom några timmar, annars dör man. Dödligt sårade slår inga återhämtningsslag direkt efter striden.

Man får inte försöka igen med ett slag om inte omständigheterna förändrats; nya verktyg, nya metoder, på något sätt ändrad situation.

Några små-förmågor med kostnad 1-2 bör göras tillgängliga från start, normalt med begränsningen en per rollperson (enligt lokal överenskommelse). De måste vara korta, enkla och inte kräva extra slag eller resurshantering. Ordnar lista i separat gdoc i sinom tid.

> 1 <