User name:   Password:  
  [Register]   [Lost your password?
 
> 1 <

Author Message

Online status Mahlex


Drake

Posts 2907
Location: Göteborg

#6921   2017-08-21 12:37 GMT1 hour      
Kastar ur mig några lösa iakttagelser av spelares reaktioner på regler, så att jag får dem ur huvudet och kan fokusera på viktigare saker:

De som är mindre intresserade av regler har ofta någon av följande reaktioner på dem:
0) Ingen. Reglerna vägs inte in i spelarens beslut under skapandet, mer än som påtvingad prioritering och/eller gradering. De påverkar inte spelarens val av roll och funktion.
1) Apati, eller "pajas". Spelaren klipper alla band, skiter i hur det går för rollen och ser gärna till att den druttar på ändan lite extra så att detta ska framgå.

Spelare med regelintresse reagerar ofta annorlunda:
2) Konformism. Spelaren optimerar sina beslut utifrån reglerna och undviker regelmässigt ogynnsamma koncept.
3) Uppror. Någon form av regelhaveri, exempelvis att leta rätt på en situation där en regel är till oproportionell fördel eller inte är applicerbar, och sedan vägra utsätta sig för andra omständigheter.

Fokus på taktik/spelmässig utmaning driver generellt högre siffror, i synnerhet om spelaren inte upplever rollpersonen som kompetent i spel. Detsamma gäller om reglerna straffar ut just de koncept som spelaren är sugen på.

> 1 <