User name:   Password:  
  [Register]   [Lost your password?
New in forums :
Recent additions :
Online :
Nyheter   2016-04-03 by Mahlex (0)
Volt 5.1 står på en väsentligt mer solid matematisk grund än föregångarna och är dessutom både snabbare och enklare än... ja, faktiskt alla tidigare, inklusive gamla 1.0.

5.1 är härmed officiellt den senaste versionen. Voltsystem.net har uppdaterad svensk och engelsk regeltext.

Vi har alltså ett (mer eller mindre) prydligt skelett, men just inget kött på benen. Nästa steg är att putsa upp några rudimentära särdrags- och utrustningslistor till publicerbart skick, så att vi med gott samvete kan hänvisa till wikin som något som går att använda.

På sikt är det nog dags för Surukai att knåpa ihop en Umu-världsbeskrivning.
 
Nyheter   2015-11-22 by Mahlex (0)
5.1 blir enklare än 5.0, mindre att hålla koll på.

Tema abstraktion
Vi vill inte räkna Willpower-poäng; det utgår. Därmed krävs en annan Wounds-mekanik; den som står i begrepp att bli skadad kan antingen bita ihop (default) och få hela skadan, rulla med och få reducerad skada i utbyte mot en handling, eller gå i däck för en kraftigare reduktion.

Vi vill heller inte räkna ammo, så det ersätts av riskmekanik; vid automateld kan tärningarna säga att magasinet är slut i och med den attacken. Detta medför även vissa förenklingar i anfallsmöjligheterna.