User name:   Password:  
  [Register]   [Lost your password?

Author:
Submitted by: Mahlex   Date: 2015-02-23 19:08
Comments: (0)   Ratings:
4.1 lämnas ofullbordat till förmån för 5.0. Versionsskiftet betyder att så mycket enkelhet och framför allt snabbhet är inom räckhåll att vi är beredda att offra kompatibiliteten med tidigare utrustningstabeller.

* Ny skademekanik: det separata skadeslaget utgår.
* Vapentabellen går från sex till fyra kolumner.
* Inga vapen upptar mer än en rad, inget skrivs i parentes.
* Rustningars skyddsintervall förenklas till ett enda (ensiffrigt) tal.
* Förbättrad turmekanik; hälften så många specialfall, enklare regel.
* Bakgrunderna hackas upp och blir Särdrag.

Vilja och skadeavdrag ersätts av ett kvantifierat mått på hur mycket jävlaranamma du har kvar, hanterat med någon form av markör: t ex gem eller tärningar. Du pröjsar denna nya "Vilja" för att få agera när du är skadad, eller göra något uppenbart läskigt eller jobbigt. Skadeavdragets avskaffande betyder att den sista tabellen i rollpersonsskapandet är borta. Ett viktigt landmärke.